REKISTERISELOSTE

Päivitetty 27.4.2023

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Nelipro Oy (Jäljempänä markkinointi nimi M&M Kuntotalo)

Lemminkäisenkatu 32 A, 20520 Turku

website address: https://mmkuntotalo.com

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jani Hurme, Nelipro Oy, Lemminkäisenkatu 32 A, 20520 Turku 050 433 3444

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


M&M Kuntotalon verkkopalveluiden käyttäjärekisteriin tallennettuja
henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen
hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen -kehittämiseen ja tarjoamiseen sekä
muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus asiakkaan ja M&M Kuntotalon välillä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ


DL Software asiakashallintajärjestelmään kerätään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

 • Asiakkaan ja/tai yrityksen nimi sekä yhteystiedot
 • Jäsenen ostamat palvelut
 • Jäsensopimukset
 • Maksureskontra
 • Käyttötiedot (loki) kuntosali- ja ryhmäliikunta käynneistä
 • Muut käyttäjän itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET


Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa M&M Kuntotalon asiakaspalvelussa, palvelusopimuksessa tai verkkosivustoa ja verkkopalvelua käyttäessään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI
EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE


Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai
ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET


Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla
suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi
vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUS-OIKEUS


Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Tietosuojalauseke

Nelipro Oy

Henkilötiedot

 • Nelipro Oy (M&M Kuntotalo) noudattaa Suomen henkilötietolakia (523/1999) henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä. M&M Kuntotalo käyttää henkilötietoja ainoastaan sähköisiin palveluihin kuten laskutusjärjestelmä, ryhmäliikunta-aikataulu ja kulunvalvonta. Käyttäjän tulee antaa M&M Kuntotalolle kulloisenkin palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset ja oikeat henkilö- ja muut tiedot.
 • Käyttäjän antamat henkilötiedot ovat luottamuksellista tietoja, joita ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. M&M Kuntotalolla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa nimi ja yhteystiedot viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa vain siinä tapauksessa, mikäli on syytä epäillä, että henkilö on syyllistynyt tai epäillään syyllistyneen Suomen laissa määriteltyyn rikokseen.
 • M&M Kuntotalo kerää henkilötietoja liittymisen yhteydessä, tutustumiskäynneistä, vierailuista, jäsenyyden ostoista sekä kursseista. Henkilötietoja kerätään myös, kun asiakas käy kuntosalilla ja ryhmäliikunnassa.

Henkilötietojen tallennus

 • Käyttäjän antamat laskutus- henkilö- ja yhteystiedot tallennetaan DL Software asiakashallintajärjestelmään.
 • Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tai lukituissa tiloissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan M&M Kuntotalon henkilökunnalla.

M&M Kuntotalo tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi, postinumero ja postitoimipaikka, osoite, syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus
 • Sähköposti ja puhelinnumero
 • Käyntihistoria
 • Laskutushistoria
 • Verkkolaskukseen tarvittavat tiedot
 • Asiakkaan meille antamat taustatiedot, joita hyödynnetään asiakkaan harjoittelun tueksi

Näin suojaamme henkilötietosi

 • Tietoja säilytetään M&M Kuntotalon asiakashallinnan tietokannoissa sekä paperiasiakirjat valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisella ei ole pääsyä. Lisäksi kaikki henkilötiedot tallennetaan tietokantoihin vahvasti salattuina. Henkilötietokantoihin on pääsy ja käyttöoikeus ainoastaan M&M Kuntotalon henkilökunnalla ja ylläpidosta vastaavilla henkilöillä.
 • Asiakkaalla on omilla käyttäjätunnuksilla mahdollisuus nähdä omat tallennetut perustiedot.
 • Yrityksessämme olemme kouluttaneet henkilökuntamme toimimaan henkilötietoja kunnioittaen ja järjestelmään pääsy on rajoitettu toimenkuvien mukaan.
 • Yhteistyösopimuksessa, jossa yritys maksaa asiakkaan jäsenmaksun tai osan siitä, on M&M Kuntotalolla oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin kirjallisesti pyytäessä.